top of page

Европейски

Бизон

На територията на Зоо-центъра живее един женски зубър - Люба, която е на 22 години. Тя е потомка на два бизона, герои в спасяването на вида. Майка ѝ и баща ѝ са едни от последните живи бизони, които през 60те са дали начало на развъдните програми, чрез които Зубърът е спасен. Люба е на преклонна възраст за един бизон - максимално те достигат до 26 години в зоопаркове. Това е повод за радост и гордост, тъй като означава, че е отгледана добре, в добра среда и е хранена правилно. Тя разполага с почти 19 декара ливадна паша и характерна растителност от стари дървета. В момента тече усилена работа за приемане на още един мъжки и един женски европейски бизон през есента на 2020. 

bg-new_edited.png

Люба

Зубърът, наричан още и европейски бизон, е едър бозайник от разред Чифтокопитни. Мъжките са с маса между 500 и 1200 килограма и дължина до 3 метра. Женските са с маса от 350 до 500 килограма и дължина до 2 метра. 

Европейският бизон изчезва масово от Западна Европа - последният див екземпляр в Полша е убит през 1919. До тогава са останали по-малко от 50 индивида, всичките от които в зоопаркове. Зубрите са пуснати в диви места през 1951 и са класифицирани като застрашен вид. Различни програми в Европа и България работят за опазването на Зубъра като вид. В техен резултат, към 2013 вече има над в 5249 екземпляра в света.

DSC09963.jpg
DSC02469.jpg
bottom of page