top of page

Кои сме ние?

Център за защита на

природата и животните

Уникално природно кътче, намиращо се в непосредствена близост до динамичната среда на град Добрич. Това представя единствено по рода си място, където условията на животните наподобяват максимално естествената им среда.

Зоо-центърът е създаден по Българо-Швейцарски проект през 2003. В швейцарският град Шафхаузен е саздадено дружеството „Про-зоо Добрич“, чрез което са дарени голяма част от животните и инфраструктурата на центъра е изградена. Преди всички животни са били осиновени от швейцарски граждани, но вече те търсят своите български осиновители. 

DSC02299.jpg
bg-new_edited.png

Площ  162 дк

Животни  350

Видове  70

Условията, които Зоо-центърът предоставя са уникални за нашите ширини и несравними с тези на стандартния зоопарк. Ние сме Център за защита на природата и животните и като такъв вярваме, че животните заслужават по-добри условия от тези в класическите зоологически градини. Нашите мечки например живеят в най-големия зоопарков мечкарник на Балканския полуостров. Всички наши обитатели живеят на площта, от която се нуждаят, и която максимално се доближава до естествената им. Те винаги могат да се скрият от очите на посетителите и да се покажат, когато решат.

Средата в

Зоо-центъра

Голяма част от обитателите ни се движат свободно из цялата площ - може да видите костенурки, овце, кози, катерички и други животни да вървят по пътечките заедно с вас. Никое животно не живее само или в изолация, всички имат партньори и се размножават свободно. А за тези без компания, работим неуморно, за да осигурим такава.

Тук няма да видите бетонни ограждения и клетки, нито изолирани самотни животни. Вместо това, ще намерите всички наши обитатели в широки, естествени ограждения, живеейки в симбиоза с други животни и представители на вида си. Липсва и добре-познатият циментов пейзаж. Вместо това ще откриете разнообразна растителност, зелени поляни, извити естествени алеи и прохладни гористи местности.
Зоо-центърът предоставя невероятно спокойна среда, в която може да се почувствате едно цяло с природата и да се насладите на спокойствието, което тя ви предоставя.

Тук може да видите някои екзотични растителни видове - насаждения на Американски червен дъб и Див портокал съпътстват местната широколистна и иглолистна растителност. 

DSC09630.jpg
bg-new_edited.png

Зоо-центърът реализира насочена дейност за опазване и размножаване на застрашени животни. Някои от нашите обитатели са представители на изключително редки видове, като например Конят на Пржевалски и Европейският Бизон (Зубър). Установихме контакти и работим с организации от цяла Европа, участваме в международни проекти, за да успеем да покажем на нашите посетители животни, които могат да се видят изключително рядко. Участвайки в тези развъдни програми, ние се стремим да увеличим успешно популацията на редките видове.

Опазване на 

Животните

DSC09880.jpg
bg-new_edited.png

В последните години, ние успяваме да спасим стотици диви животни и птици. Нашият колектив работи неуморно за локализирането, транспортирането и рехабилитирането на диви животни в беда и при възможност, връщането им в естествена среда. Почти всеки ден граждани подават сигнали или сами носят животно в беда при нас и нашата лечебница. Част от спасените ни животни включват сови, кукумявки, сърни, щъркели, костенурки, пеликани, та дори и редкия Малък креслив орел. Щом спасеното животно се възстанови, то може само да избере дали да остане в Зоо-центъра или да го напусне. Ние сме и основният спасителен център в Източна България - в нашата обновена амбулатория полагаме ежедневни грижи за пострадали диви животни.  

Спасителна

Дейност

DSC09955.jpg

.  

 

През последните 2 години, директор на Центъра за защита на природата и животните е Християн Христов, завършил екология и морска биология в Англия. Оттогава, Зоо-центърът е спечелил няколко проекта, чиито средства са използвани за подобряване на инфраструктурата, придобиване на нови животни и осигуряване на специални условия за най-редките и застрашени видове. Християн работи целенасочено по проекти за опазване и размножаване на редки видове, завръщането на местни изчезнали животни и утвърждаване на Зоо-центъра като спасителен и развлекателен център в Източна България.

bottom of page