top of page

Пеликани

В Зоо-центъра през Април 2020 са постъпили 4 пеликани, чрез нашия спасителен център. След подаден сигнал, нашият екип успява да спаси младите птици с атрофирали мускули. Вече можеш да ги намериш в езерцето в средата на Зоо-центъра, където живеят. Те съжителстват с риби и костенурки, както и с няколко вида патици и лебеди. Петте пеликани разполагат и с просторна глинена къщичка, в която да се приберат.

DSC02701.jpg
bg-new_edited.png

Розовият пеликан е вид едра водоплаваща птица, срещаща се в България. Пеликанът се храни предимно с риба и по-рядко със земноводни. В България е рядък вид, включен в „Червената книга“. Гнездата и малките им колонии са сред тръстиките в езера, блата и делти на реки. Гнездото е голямо и се намира върху туфи тръстика или малки островчета, често в близост до гнездата на други видове. Снася до 2-3 яйца. 

DSC02679.jpg
DSC02801.jpg
bottom of page